TruSeq Stranded mRNA Library Prep for NeoPrepリファレンスガイド

詳細なプロトコールを含む、TruSeq Stranded mRNA Library Prep for NeoPrepキットに関する包括的な情報。

ファイル